Stołczyn w szczecińskim budżecie obywatelskim 2018

Stołczyn do tej pory nie miał szczęścia w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim (SBO). Trudno dociekać przyczyn tego stanu rzeczy. Z jednej strony być może po prostu proponowane projekty nie trafiały w potrzeby mieszkańców. Wydaje się jednak, że przede wszystkim niewielu z uprawnionych do oddania głosu mieszkańców Stołczyna w ogóle bierze w nim udział. Nie interesuje się tym lub nie wie, że może.

W tegorocznej edycji SBO znalazło się kilka projektów, które miałyby zostać zrealizowane na terenie naszego osiedla. Postanowiłam zebrać je razem, żeby ułatwić ich wyszukiwanie zainteresowanym (linki odsyłają do szczegółowych opisów i kosztorysów projektów na stronie SBO):

  1. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY NEHRINGA, na odcinku od ul. Polickiej do Szosy Polskiej. Projekt znajduje się w grupie zadań OGÓLNOMIEJSKICH, pod nr. 10.

  2. BUDOWA NOWOCZESNEGO KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. NEHRINGA 69, czyli na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego tam położonego, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wraz z zapleczem socjalnym i strefą wypoczynku, które miałoby być ogólnodostępne. Projekt znajduje się w grupie zadań DZIELNICOWYCH DUŻYCH, pod nr. 69.
  3. BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC WŁADYSŁAWA NEHRINGA Z SZOSĄ POLSKĄ I ULICY NA WZGÓRZU, to już projekt umiejscowiony na samej granicy osiedla, ale bardzo potrzebny. Znajduje się w grupie zadań DZIELNICOWYCH DUŻYCH, pod nr. 76.
  4. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU ORAZ CHODNIKÓW NA OBIEKCIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. NEHRINGA, mający na celu przebudowę oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a zatem poprawę jakości infrastruktury związanej z funkcjonowaniem Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Nehringa. Projekt znajduje się w grupie zadań DZIELNICOWYCH MAŁYCH, pod nr. 53.

Cztery projekty, wszystkie skoncentrowane przy ul. Nehringa. Dwa są związane z poprawą infrastruktury drogowej, dwa – z funkcjonującym tu Kompleksem Sportowo-Rekreacyjnym, z którego korzystają piłkarze “Hutnika”. Każdy jest wart uwagi i naszego głosu, po to byśmy w końcu i tutaj odczuli korzyści z finansowania działań przez SBO.

I teraz chyba najważniejsze: W głosowaniu można oddać 3 głosy: 1 na projekt ogólnomiejski, 1 na dowolny projekt dzielnicowy duży i 1 na dowolny projekt dzielnicowy mały. W takim układzie możemy wspólnie zagłosować na trzy spośród czterech zgłoszonych projektów dotyczących Stołczyna! Wybierać musimy jedynie pomiędzy boiskiem krytym (projekt 69) i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Nehringa z Szosą Polską (projekt nr 73).

Głosowanie już trwa. Rozpoczęło się w poniedziałek, 30 października, i będzie trwało do 12 listopada. Czasu więc nie jest aż tak dużo.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Odbywa się ono przez Internet, za pośrednictwem zakładki na stronie www.sbo.szczecin.eu

lub stacjonarnie:

  • samodzielnie, w siedzibach Rad Osiedli (w wyznaczonych godzinach zostaną udostępnione komputery dla mieszkańców)

GŁOSOWANIE W RADACH OSIEDLI (wyłącznie dla zameldowanych w Szczecinie mieszkańców)

  • z pomocą pracownika Urzędu Miasta – w wyznaczonych punktach (Urząd Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1), filia urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40), MBP nr 25 (ul. Ku Słońcu 76), DK Klub Skolwin (ul. Stołczyńska 163), lub BUDŻETObusie

GODZINY OTWARCIA STACJONARNYCH PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA

HARMONOGRAM BUDŻETOBUSA

PUNKTY DO GŁOSOWANIA W CENTRACH HANDLOWYCH

Dla osób zainteresowanych w punktach stacjonarnych będą udostępnione formularze papierowe, które po zakończeniu głosowania zostaną wprowadzone, przez osoby upoważnione, do systemu elektronicznego.

W celu weryfikacji, a zarazem uwiarygodnienia głosu konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, telefonu komórkowego oraz imienia matki. W elektronicznej karcie do głosowania w rubryce „numer telefonu komórkowego” ten samego numeru telefonu można użyć maksymalnie 5 razy.

Pokażmy, że interesuje nas nasze osiedle! Zagłosujmy na “nasze” projekty! 

 

 

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: