Site icon Szczecin Stołczyn

prasówka z PRLu #11 Marszałek Żymierski w Hucie Stołczyn w 1947 r.

Pierwsze lata działania huty na Stołczynie to był okres niebywale dla samego Stołczyna barwny i bogaty w niecodzienne wydarzenia. W poprzedniej prasówce przywołałam notkę o koncercie orkiestry Polskiego Radia w Domu Kultury, w lutym 1947 r. Teraz jednak zastanawiam się, po znalezieniu artykułu, który dzisiaj prezentuję, które wydarzenie zrobiło na pionierach Stołczyna większe wrażenie. Hutników bowiem w styczniu 1947 r. odwiedził sam marszałek Michał Rola-Żymierski. Była to wizyta propagandowa, padło więc wiele słów okrągłych i typowych dla tego okresu. Marszałek, ugoszczony grochówką i chlebem, pożegnany “spontaniczną manifestacją”, wygłosił w Domu Kultury mowę do pierwszych polskich Stołczynian. Poczytajmy:

Marszałek Żymierski w Hucie Stołczyn

W południe Marszałek Michał Żymierski przybył wraz z świtą do Huty Stołczyn, powitany uroczyście na dziedzińcu przez dyrektora huty inż. Eugeniusza Makowskiego i przewodniczącego Rady Zakładowej ob. Henryka Mosura. Po meldunku złożonym przez komendanta Straży Przemysłowej wachm. Schabowskiego, Marszałek Polski udał się na zwiedzanie imponujących zakładów hutniczych.

Oprowadzany przez inżynierów i robotników żywo interesował się szczegółami technicznymi monitowanej konstrukcji dmuchaw do wielkiego pieca, możliwościami produkcji, zbytu i zatrudnienia. Następnie udał się na wierzchołek wielkiego pieca, którego odbudowa jest na ukończeniu, za dwa miesiące rozpocznie produkcję żelaza. Z kolei zwiedził warsztaty mechaniczne raz pracę przy unowocześnieniu urządzeń mechanicznych huty.

Po spożyciu wraz z robotnikami obiadu w stołówce hutniczej – złożonego ze smacznej grochówki i chleba – Marszałek udał się pieszo wraz z otoczeniem do Domu Kultury, gdzie zebrali się wszyscy pracownicy z rodzinami.

Wchodzącemu na udekorowaną salę Marszałkowi, zgotowano entuzjastyczną długotrwałą owację.

W tym roku będziemy wbijać słupy na naszej granicy

Marszałek w nader serdecznych słowach powitał tych wszystkich pionier pracy, którzy tu przyszli na zaodrze i w ciężkich, a często beznadziejnych warunkach rozpoczęli na krańcu Państwa budować nową demokratyczną Polskę. 

– Zwiedzając Hutę Stołczyn widziałem ten ogrom pracy, wykonanej na rumowisku, gdzie nie było ani młotka, obrabiarek i warsztatów. Wzruszony byłem kiedy słuchałem sprawozdania dyrektorów i rady zakładowej z wysiłku przez was tu dokonanego. Co wy tu robicie, robi cały naród w Polsce, a specjalne klasa robotnicza, która najlepiej rozumiała , że budując nowe warsztaty pracy buduje nową lepszą przyszłość dla narodu i dla siebie samej. Mogę Was zapewnić, że wszyscy cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają i zwiedzają nasze kopalnie, huty, fabryki i inne warsztaty zdumieni są entuzjazmem pracy naszego narodu, który na ruinach nie czeka na obcą pomoc, lecz sam buduje. 

– Naczelna Komisja Wyborcza – mówił dalej Marszałek – wyznaczyła mnie abym kandydował tu w Szczecinie na posła do Sejmu. Obowiązek ten, który jest jednocześnie dla mnie zaszczytem przyjąłem i wypełnię. Obowiązkiem moim jest również zapewnić was, że nie istotne są wątpliwości i obawy – szeptane często przez wrogą nam propagandę co do przyszłości Szczecina.

Miasto to będzie zawsze Polskie i my ze Szczecina nigdy nie ustąpimy. My z Zaodrza, Odry i Nysy nie odejdziemy i wy tu możecie spokojnie być i pracować.

Następnie Marszałek omówił obszernie program obozu demokratycznego, zawarty w manifeście z 22 lipca PKWN, którego pierwsza część została już zrealizowana przez oddanie ziemi obszarniczej chłopom, unarodowienie przemysłu i banku, a obecnie obóz demokratyczny przystępuje do realizacji wielkiego planu zagospodarowania kraju. Zrealizowanie jego stworzy Polskę, w której nie grupom uprzywilejowanym i jednostkom będzie dobrze się powodziło, ale wszystkim obywatelom. Nie może być u nas pokrzywdzonych.

Przed nami są jeszcze lata ciężkie, nie tak trudne jak w okresie, który mamy już poza sobą.

Do wielkiej pracy odbudowy, którą wykonywa obóz demokratyczny muszą stanąć wszyscy. Muszą być wciągnięci ci, co stoją dziś na uboczu, ci co mają jeszcze jakieś zastrzeżenia oraz wątpliwości i wszyscy bezpartyjni. Obóz demokratyczny zjednoczy wszystkich Polaków i poprowadzi naród do lepszej przyszłości.

Kończąc swe przemówienie Marszałek zwrócił się z gorącym apelem d szczecińskiego świata pracy by nie ustawał w swych wysiłkach przy odbudowie i zagospodarowaniu tych ziem, zapewniając że jeszcze w tym roku po konferencji pokojowej razem z Niemcami będziemy wbijali słupy graniczne za Odrą i Nisą.

Po przemówieniu zakończonym spontaniczną manifestacją na cześć Rządu Jedności Narodowej i Marszałka Polski, delegacja robotników wręczyła Marszałkowi pamiątkowy album fotografii ilustrujący tan Huty Stołczyńskiej w chwili objęcia i obecnej, gdy jest ona już w przededniu uruchomienia. Uroczyste zebranie zakończono odśpiewaniem “Roty”/

W godzinach popołudniowych Marszałek Żymierski zwiedził Państwowe Zakłady Konfekcyjne.

Exit mobile version