prasówka z PRLu #13 Stołczyn w lutym 1946 r.

Ależ znalazłam ciekawy artykuł w Kurierze Szczecińskim z lutego 1946 r., czyli jeszcze przed ostateczną akcją wysiedlania ludności niemieckiej ze Szczecina. Dotyczy zebrania osadników, rolników, jakie odbyło się na Stołczynie, a dowiadujemy się z niego wielu ciekawych faktów odnośnie warunków życia na naszym osiedlu w tym momencie. Nie brak w nim oczywiście typowej dla tego czasu propagandy, ale potraktujmy go jako dokument epoki. Zapraszam do czytania i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami w komentarzach.

Rolnicy podmiejscy muszą być otoczeni specjalną opieką

     W ostatnich dniach odbyło się zebranie organizacyjne osadników w Stołczynie – dzielnicy podmiejskiej Szczecina.Celem zebrania, któremu przewodniczył prezes powiatowej Samopomocy Chłopskiej było utworzenie Gminnej Samopomocy Chłopskiej. Po referacie delegata wojewódzkiego ob. Jana Woza, przystąpiono do wyboru zarządu, w skład którego weszli ob. ob. M. Skórska, Fr. Ściobłowski, P. Majsztyk, K. Chłatki i Blicharski. W skład komisji rewizyjnej wybrano: A. Pawłowskiego, Fr. Franka i M. Raduckiego.

     W tak zwanych wolnych wnioskach i wypowiedziach mieliśmy możność zapoznać się z życiem, pracą i bolączkami naszych rolników na peryferiach miasta. Na wstępie osadnicy, którzy w 90 proc. pochodzą zza Buga, poruszyli najistotniejsze dla nich zagadnienie t.j. sprawę zasiewów wiosennych. Chodzi przede wszystkim o dostarczenie na czas kartofli – sadzeniaków i siewnych zbóż jarych. Przedstawiciele Samopomocy Chłopskiej zapewnili zebranych, że pomoc siewną otrzymają.

     Z dalszych wypowiedzi wynika, że rejon podmiejski Szczecina jest w bardzo nikłym stopniu nasycony polskim elementem osadniczym. W Stołczynie odległym zaledwie o 4 km od centrum miasta mieszka dopiero kilkudziesięciu polskich osadników na 3 182 niemców. Stołczyn jest obecnie gniazdem hitlerowców. W stosunku do Polaków zachowują się oni więcej niż agresywnie. Są doskonale zorganizowani i działają wspólnie z elementem bandyckim i różną szumowiną poubieraną w mundury sowieckich i polskich żołnierzy. O bezpieczeństwie w tej dzielnicy w ogóle trudno mówić. Na parę tysięcy niemców jest tam zaledwie 6 milicjantów. Osadnicy polscy posiadają co prawda  przyrzeczenie komendanta wojskowego m. Szczecina, płk. Janowskiego, że w Stołczynie zostanie utworzona Wojskowa Komenda Rejonowa. Przyrzeczenie to podobnie, jak zapowiedź zwiększenia liczby milicjantów jest jednak ciągle w fazie realizacji. Osadnicy daremnie zabiegają o zezwolenie dla 2 lub 3 osób na posiadanie broni. Parę karabinów w ich rękach wspólnie z milicją, zmieniłoby warunki bezpieczeństwa w tej dzielnicy Wielkiego Szczecina. Niemcy nie tylko utrudniają pracę i życie naszym rolnikom, ale jawnie grożą, a nawet występują czynnie. By rolnik podmiejski mógł spokojnie pracować i żyć, należy bezzwłocznie skończyć z panoszącą się tam hakatą hitlerowską. Wybryki tamtejszych niemców winny być ukrócone jeszcze przed ich całkowitym wysiedleniem.

     Pod koniec obrad rolnicy stołczyńscy poruszyli sprawę należytego sharmonizowania współżycia między osadnikami. Jedną z przeszkód – według oświadczeń mówców – jest niedostateczne zrozumienie obowiązków urzędowych i społecznych przez ob. Wasiaka, sekretarza miejscowej gminy. Z przytoczonych faktów wynika, że ob. Wasiak nie stoi na wysokości swych zadań. Z niezrozumiałych powodów prowadzi nawet robotę szkodliwą dla osadnictwa.

     Zebrani rolnicy uchwalili rezolucję, domagającą się w jak najkrótszym czasie wysiedlenia wszystkich niemców, wzmocnienia bezpieczeństwa, spolszczenia urzędu gminnego, gdzie pracują jeszcze urzędnicy niemieccy oraz usunięcia ze stanowiska obecnego sekretarza gminy. 

Kurier 1946 nr 32.jpg

 

 

3 myśli na temat “prasówka z PRLu #13 Stołczyn w lutym 1946 r.

Dodaj własny

  1. Ciekawa informacja z początków historii polskiego Stołczyna. Gratuluję dociekliwości w szukaniu takich informacji.

    1. Dziękuję! Pogłębianie własnej wiedzy i możliwość natychmiastowego dzielenia się nią tutaj na blogu, to dla mnie najlepsza motywacja by szukać dalej 🙂

  2. polscy osadnicy nieraz słyszeli od swych niemieckich sąsiadów: “jeszcze się Odra od was zaczerwieni”!!!

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: