mieszkańcy Stołczyna wg spisu ludności z 1871 roku

W 1871 r. został przeprowadzony spis ludności na terenie Prus, na zlecenie Królewskiego Pruskiego Urzędu Statystycznego. Na jego podstawie powstał pierwszy leksykon gmin i obszarów dworskich dla wszystkich prowincji państwa. Znajduje się w nim sporo ciekawych informacji, również w odniesieniu do trzech wsi wchodzących w skład naszego Stołczyna: samego Stołczyna właśnie, Glinek i Kraśnicy.

Kto właściwie mieszkał zatem wówczas na dzisiejszym Stołczynie? W tych trzech miejscowościach w 1871 r. mieszkało łącznie 1 786 osób, w tym 953 mężczyzn i 833 kobiety. 1 163 osoby mieszkały w Stołczynie, 273 w Kraśnicy i 350 w Glinkach. Wszyscy niemal, poza trzema osobami byli narodowości pruskiej. Przeważająca większość wyznawała wiarę chrześcijańską w wersji ewangelickiej. W Glinkach mieszkał jeden katolik, a w Stołczynie dwóch wyznawców judaizmu.

procentowy udział ewangelików w ludności.jpg
Procentowy udział ewangelików w ludności. Źródło: Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Szczecin 2012.

W całej populacji było 438 dzieci w wieku poniżej 10 lat, a w grupie mieszkańców powyżej 10 roku życia 204 osoby były niepiśmienne.

procentowy udział dzieci w ludności
Procentowy udział dzieci poniżej 10 roku życia w całej ludności. Źródło: Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Szczecin 2012.

Jedenaście osób było niepełnosprawnych. W Glinkach mieszkał jeden niewidomy, we wszystkich wsiach łącznie było ośmiu głuchoniemych, zaś po jednym niepełnosprawnym umysłowo mieszkało w Glinkach i Stołczynie.

liczba osób głuchoniemych.jpg
Liczba osób głuchoniemych. Źródło: Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Szczecin 2012.

We wszystkich trzech miejscowościach znajdowało się łącznie 347 gospodarstw domowych, w tym dziewięć jednoosobowych. Najwięcej oczywiście w samym Stołczynie, bo 230, w tym pięć jednoosobowych.

Dane topograficzno-statystyczne, których dostarczył nam spis z 1871 r. są pierwszymi tego rodzaju kompleksowymi informacjami, i dlatego są nie do przecenienia.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d