Huta Szczecin w filmach i migawkach z lat 1947-1977

Huta Szczecin długo była symbolem Stołczyna i całego industrialnego Szczecina. Nie dziwi zatem, że w czasach siermiężnego socrealizmu, jak i później, sceny z jej udziałem pojawiały się w kronikach filmowych czy w filmach. Niekiedy była zaledwie tłem dla opowieści, ale często to Huta i jej pracownicy byli jej bohaterami. Znalazłam kilka takich ujęć i migawek, które zestawiłam chronologicznie.

W materiałach z 1947 r. widzimy zatem najpierw krótki reportaż na temat odbudowy Huty, dalej – delegację czeskich przemysłowców na tle naszej Huty, a potem reportaż z wizyty Bolesława Bieruta w Hucie z okazji setnego spustu surówki. Kolejna migawka pochodzi z 1948 r., a usłyszeć w niej możemy zdanie będące kwintesencją ówczesnych realiów: o Hucie widzianej “od strony Bałtyku”. Następny w kolejności jest news, jak byśmy go nazwali dzisiaj, z pochodu pierwszomajowego z 1950 r., w którym udział wzięli hutnicy. 

Nieco dłuższe ujęcia pochodzą natomiast z filmu “Kolejarskie Słowo”. To film dokumentalny w reżyserii Andrzeja Munka, znanego m.in. z takich produkcji jak “Człowiek na torze” czy “Zezowate Szczęście”. Klimat filmu pochodzącego z 1953 r., idealnie oddaje ducha czasu. Treść dokumentu to droga pociągu towarowego wiozącego ładunek koksu ze Śląska do Huty Szczecin. Na początku i na końcu filmu pojawia się punkt końcowy tej dramatycznej walki z czasem i przestrzenią – Huta Szczecin. 

Ostatnie dwa fragmenty filmów pochodzą z 1967 i 1977 r. Pierwszy to krótka migawka, będąca tylko tłem dla narracji o Szczecinie. Drugi natomiast to wywiad z ówczesnym mistrzem wielkopiecowym.

Zresztą, przekonajcie się sami:

Tego rodzaju migawek jest zapewne dużo więcej. Jeśli na jakieś traficie, to dajcie znać!

 

Materiały użyte w filmie:

1947 Odbudowa Huty

1947 Delegacja czeska w Szczecinie

1947 Wizyta Bieruta i setny spust surówki

1948 Wizyta czeskich i morawskich wojewodów w Szczecinie

1950 Pracownicy Huty w pochodzie pierwszomajowym

1953 Kolejarskie słowo

1967 Miasto młodości i perspektyw

1977 Wywiad z mistrzem wielkopiecowym

 

 

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: